WerkgeversAdvocaat

Uw partner in Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

030 - 3030 059 (Utrecht)
020 - 3030 200 (Amsterdam)

Ma t/m vr tot 21:00 uur. Za tot 17:00 uur.

dé advocaat voor werkgevers

Stel hier direct uw vraag >

Concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding

Het concurrentiebeding vormt vaak aanleiding tot een rechtszaak. Vaak zijn een non-concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding opgenomen in de standaard-arbeidsovereenkomst. Maar is dat wel verstandig? Wie geeft u een concurrentiebeding en waarom? Een te zwaar beding wordt vaak door de rechter gematigd of vernietigd.

Zonder concurrentiebeding of relatiebeding kan het benaderen van klanten van de voormalig werkgever overigens ook worden worden bestreden maar de eisen daarvoor zijn streng. Niet elke brief aan uw klant afkomstig van uw voormalig werknemer zonder relatiebeding of concurrentiebeding is onrechtmatig. De rechtbank Zwolle zette onlangs nog uiteen wanneer een werknemer onrechtmatig handelt:

De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat het een ex-werknemer, die in zijn handelen niet beperkt wordt door een relatie- of concurrentiebeding, zoals in casu [gedaagde], in beginsel vrijstaat zijn voormalige werkgever te beconcurreren. Dit vloeit voort uit het recht op vrije arbeidskeuze. Volgens vaste rechtspraak (sinds het arrest van de Hoge Raad van 9 december 1955, NJ 1956, 157, Boogaard/Vesta) is van ongeoorloofde concurrentie in beginsel dan ook eerst sprake wanneer voldaan is aan drie vereisten, te weten a) het stelselmatig en substantieel afbreken van b) het duurzame bedrijfsdebiet van de voormalige werkgever, dat de voormalige werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst mee heeft helpen opbouwen c) met de hulpmiddelen die hij daartoe vertrouwelijk van zijn voormalige werkgever ter beschikking kreeg. In het algemeen wordt dus de concurrentie van een voormalige werknemer jegens zijn voormalige werkgever pas dan als onrechtmatig, in de zin van strijdig met de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid, beoordeeld, indien voldaan is aan deze drie vereisten.

De rechtbank wees de vorderingen van de werkgever af. Een concurrentiebeding of relatiebeding blijft dus hard nodig bij het beschermen van uw klantenbestand. Laat het concurrentiebeding checken of opstellen door de advocaten van Werkgeversadvocaat.nl. Daarmee voorkomt u onnodige rechtszaken.

Komt uw werknemer zijn of haar concurrentiebeding of relatiebeding niet na? Dan kunt u naleving en/of boetes vorderen van uw werknemer. Werkgeversadvocaat.nl kan u ook bijstaan bij de vorderingen tot nakoming van een beding en bij het invorderen van boetes.

Lees meer:
Concurrentiebeding altijd schriftelijk vastleggen

Eenzijdig geheimhoudingsbeding

Stel hier direct uw vraag >