WerkgeversAdvocaat

Uw partner in Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

030 - 3030 059 (Utrecht)
020 - 3030 200 (Amsterdam)

Ma t/m vr tot 21:00 uur. Za tot 17:00 uur.

dé advocaat voor werkgevers

Stel hier direct uw vraag >

Wanneer is een concurrentiebeding rechtsgeldig?

Een (non)concurrentiebeding moet met de individuele werknemer worden overeengekomen.  Dit schriftelijkheidsvereiste leidt regelmatig tot juridische geschillen. Is een e-mail bijvoorbeeld schriftelijk bewijs? Dit hangt uiteraard af van de precieze inhoud van de e-mails maar een handmatige ondertekening door de werknemer is lang niet altijd vereist.

concurrentiebeding in contract voor (on)bepaalde tijd
Sinds de inwerkingtreding van de WWZ (‘het nieuwe ontslagrecht’) is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De werkgever dient zwaarwegende redenen te hebben om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen. Werkgeversadvocaat.nl helpt u om uw bedrijfsbelangen toch te beschermen. In contracten voor onbepaalde tijd kan in de regel wel een rechtsgeldig concurrentiebeding worden opgenomen.

toetsing door de rechter
Als het concurrentiebeding niet goed vastgelegd of onjuist geformuleerd is, loopt u de kans dat het beding in een rechtszaak gematigd of zelfs vernietigd wordt. Bovendien zal de rechter de belangen van beide partijen afwegen. Mocht u onverhoopt met een rechtszaak over concurrentiebeding te maken hebben, dan valt er veel te winnen door het inschakelen van een ervaren advocaat arbeidsrecht die zich in uw zaak verdiept en voor uw belangen strijdt.

extra aandacht voor concurrentiebeding noodzakelijk bij wijzigingen in de arbeidsrelatie
Het (non)concurrentiebeding vergt extra aandacht bij onder meer: finale kwijting, verlenging van de arbeidsovereenkomst, een nieuwe functie, ontslag en bij bedrijfsovername.

Geen concurrentiebeding dus bij voorbaat kansloos? Nee.
Ook als er geen concurrentiebeding of relatiebeding overeengekomen is, bestaan er mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen tegen werknemers die onrechtmatig handelen of zich niet houden aan de normen van het goed werknemerschap.

Hulp nodig?
Werkgeversadvocaat.nl stelt voor u een state-of-the-art concurrentiebeding op en helpt u uw onderneming te beschermen tegen concurrerende (ex) werknemers.

Stel hier direct uw vraag >