WerkgeversAdvocaat

Uw partner in Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

030 - 3030 059 (Utrecht)
020 - 3030 200 (Amsterdam)

Ma t/m vr tot 21:00 uur. Za tot 17:00 uur.

dé advocaat voor werkgevers

Stel hier direct uw vraag >

Beëindigingsovereenkomst advocaat arbeidsrecht

Als u samen met uw werknemer besluit om de arbeidsrelatie te beëindigen, moet er veel geregeld worden. Alle afspraken die te maken hebben met het einde van de arbeidsrelatie kunt u vastleggen in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst/ WW-uitkering/ UWV
In de beëindigingsovereenkomst regelt u alles over het einde van een arbeidsovereenkomst bij een einde van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden. Alle zaken en afspraken die de partijen relevant vinden om te melden, kunnen in die overeenkomst worden opgenomen, bijvoorbeeld:

  • De reden van de beëindiging
  • De beëindigingsdatum
  • Eventueel nog uit te betalen vakantiedagen en vakantiegeld
  • Afspraken over het inleveren van bedrijfseigendommen
  • Afspraken over het al dan niet handhaven van het concurrentiebeding
  • Bepalingen om een recht op een WW-uitkering bij het UWV zoveel mogelijk veilig te stellen
  • indien van toepassing: transitievergoeding en andere ontslagvergoedingen
  • Een relatiebeding
  • Finale kwijting

Finale kwijting

Met finale kwijting leggen de partijen vast dat ze niets meer van elkaar de vorderen hebben. Juist hierbij is het belangrijk dat de hele overeenkomst juridisch gezien goed in elkaar zit. Zeker in het arbeidsrecht moet in vaststellingsovereenkomsten goed worden vastgelegd wat met de finale kwijting is beoogd. Als regelingen niet zijn besproken of opgenomen in de de overeenkomst, kan de werknemer soms toch met succes een vordering indienen, ondanks de finale kwijting.

Dat gebeurde met een werknemer die een optiepakket had dat niet ter sprake was gekomen in de onderhandelingen over de beëindiging. De rechter vond dat de werkgever niet mocht verwachten dat de werknemer zijn aanspraken op de opties had laten schieten. De finale kwijting omvatte niet het optiepakket. Een strop van 20.000 voor de werkgever, plus de kosten van een rechtszaak.

Werkgeversadvocaat.nl stelt voor u een waterdichte beëindigingsovereenkomst op. Voor werknemers is van belang dat zij bij het UWV in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Als het sluiten van de beëindigingsovereenkomst/ vaststellingsovereenkomst wordt aangemerkt als een benadelingshandeling krijgt een werknemer geen WW-uitkering van het UWV.

Bedenktijd/ Herroepingsrecht

Een werknemer heeft twee weken de tijd om een gemaakte afspraken te herroepen. U moet de werknemer op dit herroepingsrecht wijzen. Doet u dat niet, dan heeft de werknemer zelfs gedurende drie weken bedenktijd/ een herroepingsrecht

Wilt u afscheid nemen van uw werknemer maar twijfelt u over de kosten en haalbaarheid. Neem contact op Werkgeversadvocaat.nl voor een nadere kennismaking. Tegen scherpe tarieven realiseert Werkgeversadvocaat.nl voor u het vertrek van de werknemer. U krijgt eerlijk advies over uw kansen en de risico’s zodat u weet waar u aan begint. Werkgeversadvocaat.nl helpt u ook bij dossieropbouw.

Stel hier direct uw vraag >