WerkgeversAdvocaat

Uw partner in Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

030 - 3030 059 (Utrecht)
020 - 3030 200 (Amsterdam)

Ma t/m vr tot 21:00 uur. Za tot 17:00 uur.

dé advocaat voor werkgevers

Stel hier direct uw vraag >

Privacy Statement Werkgeversadvocaat.nl

U bevindt zich op de website van Werkgeversadvocaat.nl.  Uw IP-adres is veelal zichtbaar voor de beheerder van deze website. Indien u als bezoeker besluit contact informatie achter te laten op deze website stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement. De bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden gerespecteerd.

U dient erop bedacht te zijn dat deze website links bevat naar door anderen beheerde internetsites waarop in sommige gevallen geen privacy statement van toepassing kan zijn. Raadpleeg, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Als bezoeker van deze website hoeft u geen persoonlijke informatie in te vullen om gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit uw naam, bedrijfsadres, e-maildres en telefoon- en faxnummers.

Gebruik van informatie

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens nimmer aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door Werkgeversadvocaat.nl verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake juridische dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Slechts indien u aangeeft daar prijs op te stellen, zal Werkgeversadvocaat.nl contact met u opnemen (telefonisch of per e-mail)

Beveiliging

Werkgeversadvocaat.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Werkgeversadvocaat.nl toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Werkgeversadvocaat.nl hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Vragen

Bij Werkgeversadvocaat.nl kunt u de door Werkgeversadvocaat.nl van u bewaarde persoonsgegevens opvragen en indien gewenst laten corrigeren in overeenstemming met het daarop van toepassing zijnde recht.

Stel hier direct uw vraag >