WerkgeversAdvocaat

Uw partner in Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

030 - 3030 059 (Utrecht)
020 - 3030 200 (Amsterdam)

Ma t/m vr tot 21:00 uur. Za tot 17:00 uur.

dé advocaat voor werkgevers

Stel hier direct uw vraag >

Reorganisatie – ontslag: onderbouw de noodzaak

Een beroep op reorganisatie slaagt niet altijd. Een dergelijk ontslag moet goed worden onderbouwd, dat blijkt onder ander uit een uitspraak van de kantonrechter Almelo.

Deze heeft een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie/ bedrijfseconomische redenen afgewezen omdat de noodzaak voor ontslag wegens reoragnisatie niet was onderbouwd.

Werkgever wenste een reorganisatie door te voeren in verband met afnemende bedrijfsresultaten. Daarom verzocht de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De werknemer voerde verweer en betwistte de bedrijfseconomische noodzaak tot het einde van zijn arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft volgens de werknemer nagelaten haar verzoek deugdelijk, overeenkomstig de eisen die het Ontslagbesluit en de daarbij behorende Beleidsregels Ontslagtaak UWV stellen, te onderbouwen.

Verder zou de werkgever het Sociaal Plan op meerdere punten niet hebben nageleefd, diende de vaststellingsovereenkomst binnen een veel te korte termijn getekend te worden en weigerde de werkgever een outplacementtraject aan te bieden. Dit heeft ertoe geleid dat werknemer geen vertrouwen meer had in een samenwerking met de werkgever. Op die grond verzocht werknemer zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever af omdat de kantonrechter, bij gebreke van een deugdelijke financiële onderbouwing feitelijk niet in staat is gesteld te toetsen of de werkgever in redelijkheid tot de voorgenomen en inmiddels in uitvoering zijnde reorganisatie heeft kunnen komen. Het zelfstandig verzoek van de werknemer wordt daarentegen toegewezen nu genoegzaam gebleken is dat er sprake is van een verstoorde relatie waarvan de oorzaak gelegen is in de risicosfeer van de werkgever. De kantonrechter zal dan ook tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. Aan de werknemer werd een ontslagvergoeding toegekend.

Moet uw onderneming inkrimpen en is ontslag van werknemers onvermijdelijk? Laat u door Werkgeversadvocaat.nl informeren over de te nemen stappen. Bel 030-3030059 (Utrecht) of 020-3030200 (Amsterdam) of stel uw vraag direct hieronder.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stel hier direct uw vraag >